Isang Hiling

Isang Hiling

Pitong Taon na ang nakalilipas at tila ba ay walang nagbago.

Tanging malamig na hangin na dumadampi sa aking balat ang tanging nakikiramay sa aking pighati at kalungkutan.

Dinig ng buong  kalangitan ang hapdi at sakit sa kabiguan na tila ba ay walang hangganan.

Isang dasal ang tanging pagasa na sana ang pait ng kabiguan ay tuluyan ako lubayan.

Isang dasal na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso ang sumisigaw ng isang hiling.

Isang hiling ang siyang paulit ulit na aking isinisigaw sa langit na tila ba ay walang naririnig.

Isang hiling lamang ang siyang aking minimithi ngunit bakit tila kay hirap makamit?

Ibinulong ko sa langit ang aking hiling sa pagasang ang langit ay makikinig sa sigaw ng aking dibdib.

Taimtim akong nananalangin at nagbabakasakali na ako’y marinig  sa apat na sulok ng daigdig.

Sa bawat araw na ako’y kumakatok sa langit ako’y umaasa na ako’y pakinggan, dasal ko’y dinggin at tanging kahilingan ko sana ay pagbigyan.

Dinig ng langit ang lahat ng saloobin pati ang mga salitang di maibigkas.

Isang hiling ang nagdala sa akin upang kumatok sa langit.

Isang hiling na tila ba ay malabong makamtan ng pusong puno ng pighati.

Ilang taon pa ba ang bibilangin upang ang kahilingan ay dingin?

Ilang taon pa ba ang bibilang upang ang pait ay mapalitan ng mga ngiti?

Ilang taon pa ba ang bibilangin upang ang kahilingan ay mapalitan ng isang pasasalamat?

Isang pasasalamat ang nais kong ipaabot sa araw na iyon sapagkat tunay na ligaya ang siyang makakamit.

Ang pighati, kalungkutan, poot o galit ay maglalahong parang mga bula.

Walang bakas ang maiiwan ng pait ng kahapon.

Sa wakas ako’y pinagbuksan ng pintuan ng langit.

At ang Tangi kong dasal ay dininig ng langit.

 

Amidst the desert of the Persian Gulf

The cold breeze underneath the tree on a bright shiny day is the same feeling when I first saw you . It’s like a glass of cold water that melts away the heat of the desert of the Persian gulf. 

How do I unlove YOU?

How do I stop from falling in love with a piece of art that I know will fade away as time pass by but never the memory of its beauty?

How do I unlove YOU?

How do I move on with a piece of music sung by the notes of the heart as it beats everyday?

How do I unlove YOU?

How can I stop myself from reading a beautiful love story that seems to be an all time favorite novel but has never reached a happily ever after ending? 

How do I unlove YOU?

How will I ever end a story that begins beautifully with Once A Upon A Time?

How do I unlove YOU?

How do I UNDO a letter written at the time of despair by an author who is lost in love?

How do I unlove YOU?

A piece of pen that can write all the words and unspoken words in every page, chapter, book and novel and will only end as soon as it runs out of ink is the same feeling of unloving YOU.

 #KR